DL SUBSIDIES

DL Subsidies ondersteunt klanten bij het ontwikkelen van project initiatieven,
projectkaders, het verkrijgen van subsidies en het managen van
subsidieverwervings-trajecten voor zowel nationale als internationale (o.a.
Europese) subsidieprogramma’s.

Samen met de klanten worden doelstellingen en inhoud van projecten ontwikkeld, met de nadruk op het ontdekken van de mogelijkheden..

Tijdens de projectuitvoering ontzorgt en begeleidt de organisatie de klant bij alle administratieve verplichtingen waardoor de subsidie daadwerkelijk gerealiseerd kan worden.

Projecten

2017 Projectontwikkeling China-Noord-Nederland

2017 Projectontwikkeling New Energy

2015-2020 Projectontwikkeling Suriname